Stella Zafeiri by POINTBLANC PHOTOGRAPHY

Ευδαιμονία

1.15Χ1.05 (περίπου)